Happy Summer ! | Find us on Google Maps!
Líu Lô Arts

Saigon Women 60-70s artwork from local female artist Lê Hiền Tâm

Saigon Women 60-70s artwork from local female artist Lê Hiền Tâm

Hiền Tâm is a Hanoi based artist, whose major is Graphic Design at Hanoi Architectural University. Her ongoing personal projects mostly focus on culture story and Vietnamese human to promote and revive forgotten beauty. As a local artist, she wants to deliver Vietnam culture and human through colors and images. Her material mainly are used to bring the nolstagic feel. 


Saigon Woman 60-70s project is a new project and her first that features the image of Saigon Woman in 60 -70s in a form of portrait painting. Besides the retro illustration, the artworks present a postive message in honoring Viet women. In September 2022, Saigon Women are featured by Behance on Illustration collumn. 


---------
Dự án Phụ nữ Sài Gòn thập niên 60-70 từ nghệ sĩ Lê Hiền Tâm

Hiền Tâm là một nghệ sĩ tại Hại Nội, đang học chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại trường Đại học Kiến trúc. Những dự án cá nhân cô đã và đang thực hiện chủ yếu hướng đến câu chuyện văn hóa, con người Việt Nam, nhằm mục đích quảng bá cũng như tái hiện những nét đẹp vốn có đôi khi đã bị quên lãng.Với vai trò là một local artist, cô luôn muốn truyền tải về con người, văn hóa Việt Nam thông qua màu sắc và hình ảnh. Những sản phẩm mình tạo ra chủ yếu sử dụng chất liệu xưa cũ, với mục đích mang đến cảm giác hoài niệm và trở về với một kỉ niệm, một hình ảnh nào đó.

Đây là dự án còn mới, gần như là dự án đầu tiên kết hợp về hình ảnh của phụ nữ Sài Gòn thập niên 60-70 theo hình thức potrait painting. Bên cạnh hình ảnh mang tính retro, sản phẩm còn mang một thông điệp tích cực tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt. Tháng 9 năm 2022, Saigon Women được Behance feature trên mục Illustration.

#liuloarts #hientam #SaigonWomen #60s #70s #illustration#retroart #localartist #hanoi 

Share:
Tags: localartist localarts vietnameseartsist youngartist
Bạn đang xem: Saigon Women 60-70s artwork from local female artist Lê Hiền Tâm
Next article
Bài viết khác
Jesmonite home decor products from @half_a_meter_crafthouse
Monday, 21/08/2023

Jesmonite home decor products from @half_a_meter_crafthouse

As conscious consumers, we’re becoming more aware of our daily environmental impact – including when it comes to our home décor purchases. Wondering whether the items we buy are sustainable or eve...

Cart