Happy Summer ! | Find us on Google Maps!
Líu Lô Arts

Jesmonite home decor products from @half_a_meter_crafthouse

Jesmonite home decor products from @half_a_meter_crafthouse

Jesmonite được làm từ sự tổng hợp của thạch cao và nhực acrylic resin gốc nước. Nó được tạo ra một thử nghiệm với công nghệ bê tông tại Anh. Sau nhiều thử nghiệm thành công, nó được sử dụng phần lớn trong ngành xây dựng, cho các chất liệu bề mặt chất lượng cao.


As conscious consumers, we’re becoming more aware of our daily environmental impact – including when it comes to our home décor purchases. Wondering whether the items we buy are sustainable or even good for the environment is slowly becoming a normal part of life.

Jesmonite isn’t exactly a new product on the market (since it was created almost 50 years ago!). But its use in home décor has soared in popularity in recent years, particularly among artists, architects and businesses. This is mostly due to its safe, sustainable and visually stunning qualities.

If you’re thinking about buying a Jesmonite coaster, tray or centrepiece, you may be wondering, “What is Jesmonite?” and, “Is it eco-friendly?”.What is Jesmonite?
Jesmonite is made from a combination of gypsum (a mineral created from sedimentary rock) and water-based acrylic resin. It was originally created in the UK during an experiment with concrete technology. After many successful tests, it became primarily used in the construction industry, mostly for building high-quality surface materials.

However, in recent years, the substance has become increasingly popular among artists, sustainable businesses and the home crafting community.

This is mostly due to how Jesmonite is considered safe, sustainable and very easy to use, especially when compared with other alternative materials (like fibreglass, polyester, plaster, concrete or resin).

Let's take a look at jesmonite home decor products with amazing color palette.

_______________________________

Sản phẩm trang trí cho nhà cửa bền vững đến từ @half_a_meter_crafthouse

Là một người tiêu dùng hiểu biết, chúng mình càng nhận thức rõ hơn các tác động lên môi trường hàng ngày, bao gồm cả những sản phẩm trang trí nhà cửa. Tự hỏi những sản phẩm này có bền vững hay thậm chí tốt cho môi trường dần dần trở thành một phần trong cuộc sống.

Jesmonite không hẳn là một sản phẩm mới trên thị trường (nó được tạo ra khoảng 50 năm trước). Những để sử dụng trong trang trí nhà cửa đã đưa sự phổ biến rộng hơn trong những năm qua, đặc biệt là với các nghệ sĩ, kiến trúc sự và thương nhân. Lí do là vì nó an toàn, bền vững và cho chất lượng thị giác tuyệt vời.

Nếu bạn nghĩ về việc mua một chiếc lót cốc, khay hay chiếc bàn trang trí làm từ Jesmonite, bạn thắc mắc ""Jesmonite là gì?"" và ""Nó có thật sự thân thiện với môi trường? ".

Jesmonite là gì?

Jesmonite được làm từ sự tổng hợp của thạch cao và nhực acrylic resin gốc nước. Nó được tạo ra một thử nghiệm với công nghệ bê tông tại Anh. Sau nhiều thử nghiệm thành công, nó được sử dụng phần lớn trong ngành xây dựng, cho các chất liệu bề mặt chất lượng cao.

Tuy vậy, vài năm trở lại đây, vật liệu này trở nên cực kì phổ thong giữa các nghệ sĩ, nhà kinh doanh bền vững và cộng đồng làm đồ trang trí gia đình thủ công. Điều này phần lớn là do Jesmonite được coi là an toàn, bền vững và dễ sử dụng khi so sánh với các vật liệu khác (như thủy tinh, nhựa, vữa, bê tông và resin).

Hãy cùng ngắm nhìn những sản phẩm trang trí trong nhà với màu sắc cực kì ấn tượng.
_______________________________
Líu Lô Arts & Craft - Created and curated by local artists/ makers.
Store | 19 Chân Cầm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
9AM- 9PM | (+84) 93 451 9488

#liuloarts #HalfaMeterCrafthouse #jesmonite #homedecor #localproducts #hanoi #localgifts #localsouvenirs #handcraftedgifts #gifting #19chancam #artsandcraftsgifts #giftingservices

Share:
Tags: craftworkshop handmade hanoigiftshop localartist localarts localgiftshop localhanoishop polymerclayearrings polymerclayearringsworkshop vietnam vietnamartist vietnameculture vietnameseartsist workshop youngartist
Bạn đang xem: Jesmonite home decor products from @half_a_meter_crafthouse
Previous article
Bài viết khác
Saigon Women 60-70s artwork from local female artist Lê Hiền Tâm
Friday, 09/12/2022

Saigon Women 60-70s artwork from local female artist Lê Hiền Tâm

Hiền Tâm is a Hanoi based artist, whose major is Graphic Design at Hanoi Architectural University. Her ongoing personal projects mostly focus on culture story and Vietnamese human to promote and re...

Cart