Happy Summer ! | Find us on Google Maps!
Xách

Túi Xách nhỏ

Còn hàng
130.000₫
Manufacturer: Xách
Nationwide delivery

Nationwide delivery

COD ( Cost on delivery )

COD ( Cost on delivery )

Remaining7 products in stock
BUY NOW

Measurements

Opened 24*40cm
Folding 9 x 9cm

 Material
Waterproof polyester fabric

Đánh giá sản phẩm

Cart