Happy Summer ! | Find us on Google Maps!
Tò He

Lịch Tò He 2024

Hết hàng
180.000₫
Manufacturer: Tò He
Nationwide delivery

Nationwide delivery

COD ( Cost on delivery )

COD ( Cost on delivery )

Out of stock

Lấy cảm hứng từ năm Giáp Thìn và chữ "Long" (rồng), chủ đề lịch năm nay là "Long time no..." - Lâu rồi bạn không làm gì. 12 tháng là 12 hoạt động khiến cuộc sống trở nên vui vẻ, dễ chịu, thư giãn mà đã lâu bạn không làm.

Chi tiết sản phẩm:

- Chất liệu: Giấy Offset 250, hộp carton sóng E cán mờ.

- Số trang: 14.

- Kích thước lịch: 16.6 x 23.6 cm.

- Kích thước hộp: 25.5 x 18 x 2 cm.

- Sản phẩm đi kèm: 1 trang sticker dán hình dễ thương.

SẢN PHẨM ĐƯỢC THIẾT KẾ & SẢN XUẤT BỞI DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TÒHE.

🔺 Các hình in được Tòhe thiết kế từ tranh vẽ của các nghệ sĩ bé thiệt thòi.

🔺 5% doanh thu Tòhe trả lại cho các bạn có tranh được sử dụng.

🔺 51% lợi nhuận được giữ lại tiếp tục đầu tư cho các hoạt động xã hội của Tòhe.

This year's calendar topic is "Long time no..." - You haven't done anything in a long time, inspired by the year Giap Thin and the term "Long." 12 months are 12 activities that you haven't done in a long time that make life more enjoyable, pleasant, and relaxing.

Product details:

- Material: Offset 250 paper, matte E corrugated cardboard box.

- Number of pages: 14.

- Calendar size: 16.6 x 23.6 cm.

- Box size: 25.5 x 18 x 2 cm.

- Product comes with: 1 page of cute stickers.

PRODUCT DESIGNED & MANUFACTURED BY TOHE SOCIAL ENTERPRISE.
🔺 The prints were designed by Tohe from paintings by disadvantaged young artists.
🔺 5% of Tohe's revenue is returned to those whose paintings are used.
🔺 51% of profits are retained to continue investing in Tohe's social activities.

 

Đánh giá sản phẩm

Lịch 2024 PhanhShi
Sale

Out of stock

Lịch 2024 PhanhShi
230.000₫ - 18% 280.000₫
Lịch Summer Project No 8

Stocking

Lịch 2024 Tao
Sale

Out of stock

Lịch 2024 Tao
175.500₫ - 10% 195.000₫
Lịch 2024 Ly Vũ

Out of stock

Lịch 2024 Ly Vũ
295.000₫

Cart